Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Koga en K’s

Vandaag gaan we drie Koga’s bouwen. Voor Karien, Koos en Karin. Hé, is er niet een groepje dat K3 heet?