Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Gitaarband

Ik speel in een gitaarband. Monteur Lennart noemde onze muziek “Rockabilly”. Mmm, dat klinkt wel héél oubollig.