Ruimte

Geef hem of haar de ruimte.
Dan kan hij of zij groeien.

Zonder fouten zal niemand leren.

Hoe denk jij erover?